NULL
	
Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup

Fra digital byggeplads til topmoderne sygehus.
 

I Gødstrup ved Herning opfører Region Midtjylland Regionshospitalet Gødstrup. Det bliver et moderne akut-hospital med alle behandlingsfunktioner, der dækker hele det vestlige område af Region Midtjylland. Hospitalet bliver på ca. 127.000 m2 somatisk hospital og ca. 13.000 m2 psykiatrisk hospital.

 
 
01 / 0
 

Lindpro udfører el-entreprisen på én af de tre etaper, projektet er inddelt i. Denne etape indeholder 81 sengepladser, 10 operationsstuer, opvågning og dagspladser.

Når byggeriet står færdigt ultimo 2020, har Lindpro blandt andet trukket mere end 100 km kabel og monteret over 3000 stikkontakter. Og nok er selve monteringen manuelt arbejde, men alt øvrigt arbejde på pladsen fra planlægning til kvalitetssikring foregår digitalt.

Med visionen om at skabe en digital byggeplads har bygherre nemlig ønsket en transparent og mere effektiv byggeproces. For det digitale byggeri er et vigtigt aspekt i at opnå et bedre byggeri i sidste ende. Det sikrer dels, at kommunikationen mellem aktørerne på byggepladsen sker rettidigt og dels, at alle arbejdstegninger altid er opdateret med seneste ændringer, så fejl på grund af forkerte versioner af tegninger undgås.

3D-modeller giver mere effektiv byggeproces  
Til projektet anvendes 3D-værktøjet i Dalux. Heri uploades og vedligeholdes en komplet og bygbar 3D-model af hele projektet. Der kan zoomes ind og findes oplysninger på hver enkelt komponent ligesom vægge eller lofter kan fjernes for at se, hvad der gemmer sig bagved.

Dalux er således et vigtigt og anvendeligt værktøj for vores elektrikere på pladsen. De har altid en tilgængelig iPad, hvorfra de kan tilgå 3D-modellen for generering af arbejdstegninger, afklaring af udførselsdetaljer samt styring af logistik og kvalitetssikring. For byggeledelsen er det samtidig et effektivt værktøj til overvågning af fremdrift, tidsplaner og økonomi.

Når hospitalet står færdigt, overdrages de endelige 3D-modeller til bygherren som as build model, hvor sporbarheden er intakt til brug for fremtidigt service og vedligehold.

Større sikkerhed for overholdelse af tidsplan og budget      
Fra start til slut er det digitale byggeri derfor mere effektivt og lønsomt for alle parter, hvilket i sidste ende kommer bygherre til gode i form af større sikkerhed for overholdelse af tidsplaner og budget. Den altid opdaterede og vedligeholdte 3D-model betyder nemlig færre fejl, bedre planlægning og overblik over hele projektet. Ligesom eventuelle løbende projektændringer hurtigt kan løses i en BIM-model. Værktøjet gør det muligt at udveksle og visualisere ændringer af udførelsen hurtigt og uden unødig tidsspilde. Det sparer i sidste ende tid og penge, fordi det mindsker risikoen for fejl og mangler, der efterfølgende skal laves om med fordyrende forsinkelser til følge.

Se denne video og hør vores projektchef, Henrik Johansen, fortælle mere om den digitale byggeplads og hvordan de digitale værktøjer fremmer byggeprocessen:

 
Se alle vores cases Se alle cases