MT Højgaard - Nyt Domicil

MT Højgaard - Nyt Domicil

MT Højgaard: BMS system gav øget Bæredygtighed
 

Intelligent styring af varme, køling, ventilation og lys, gav MT Højgaards nye domicil et godt indeklima, markante besparelser samt en DNGB guldcertificering.

 
 
01 / 0
 

Behovet

MT Højgaards nye domicil på Knud Højgaards Vej i Søborg er ejet af Pension Danmark, og begge parter havde fra start nogle høje og entydige krav til byggeriet.

MT Højgaard havde behov for et nyt domicil med plads til at samle alle deres kompetencer, men også med plads til udvikling af fx digitale løsninger og VDC-faciliteter. Dertil skulle hele design og projekterings-fasen køre så optimalt som muligt.

Pension Danmark lægger stor vægt på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, og deres ejendomme skal alle kunne opnå en DNGB-certificering fra Green Building Council Denmark.

Løsningen

BMS-løsningen, som er baseret på et Trend CTS anlæg, arbejder sammen med energieffektive installationer og tekniske systemer, og har dermed de bedste forudsætninger for yderligere energibesparelser. Trend CTS er et velkendt og gennemprøvet produkt, hvilket var et krav fra bygherrens side for at holde en god totaløkonomi for hele byggeriet.

Længe før arbejdet med byggeriet startede, valgte MT Højgaard at følge Lindpros anbefaling om tidlig involvering af samarbejdspartnerne i processen med design og projektering. Samtidig simulerede MT Højgaard byggeriet digitalt med værktøjet Virtual Design and Construction.

Den tidlige involvering af bl.a. Lindpro gjorde at de forskellige leverancer og under-entrepriser blev koordineret langt bedre indbyrdes. Et BMS-system forudsætter at de forskellige installationer kører på samme protokol etc. og Lindpros erfaring er at det med fordel bør afstemmes tidligt i processen. Derved forløb selve byggeprocessen bedre, og fordyrende ændringer undervejs blev undgået.

Udbyttet

Den overordnede ambition om at blive DNGB-certificeret blev naturligvis opnået, men det er også værd at bemærke de gevinster, der blev opnået undervejs. Med baggrund i bygherrens fokus på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, er der i projektet opnået markante fordele indenfor følgende tre hovedområder:

INDEKLIMA:

Takket være den intelligente styring af installationer for varme, ventilation, køling og lys, er indeklimaet i det nye domicil blevet super-optimeret til stor glæde for medarbejdernes trivsel og effektivitet.

ENERGIOPTIMERING:

BMS-systemet muliggør, foruden den bedre styring af installationer, også et langt bedre indblik i hvordan og hvor energien anvendes i bygningen. Dette giver et unikt indblik i hvor der kan spares på energien, hvilket både er til fordel for økonomi og miljø.

BYGGEPROCES:

Den tidlige involvering af samarbejdspartnere, gav en langt mere strømlinet byggeproces uden forsinkelser, budget-overskridelser eller andre overraskelser.

 
Se alle vores cases Se alle cases