Vejle Sygehus

Vejle Sygehus

Vejle Sygehus vælger leverandører, der sætter patienten i første række
 

Når ulykken rammer, og du eller et familiemedlem kommer på hospitalet, forventer du en hurtig og kompetent behandling. Som servicepartner på Vejle Sygehus, bliver Lindpro målt på samme parametre – hensynet til patienter og personale kommer altid først.

 
 
01 / 0
 

Vejle Sygehus overtager flere aktiviteter fra Fredericia Sygehus, der skal lukke. Det medfører omplacering af afdelinger renovering af bygningerne og nye installationer, som Lindpro hjælper med. Vejle Sygehus har de sidste 15 år benyttet Lindpro som servicepartner med faste priser og montører, der kender huset.

”Lindpro er vores husinstallatør, som vi har stor tillid til. De hjælper med alt fra lysstyring og netværksinstallationer til kaldeanlæg og VVS-opgaver. Vi kender prisen, og vi kender vores Lindprofolk, der altid tager telefonen, når vi har behov for hjælp”, fortæller Peter Dan Kristiansen, maskinmester og ansvarlig for den daglige drift i teknisk afdeling på Vejle Sygehus.

Hensynet til omgivelserne er alfa og omega

Skal et panel på en operationsstue eller en hospitalsgang med heftig aktivitet skiftes, så skal arbejdsrutinerne indpasses efter patienter og personale. Alt arbejde skal desuden udføres i henhold til hospitalets politikker for eksempelvis besøgstider, stuegang, personalepauser eller til- og frakobling af systemer.

”Lindpro kender og følger vores politikker, husregler og værdier i forhold til, at patienten kommer i første række. Teknikerne ved, hvordan de gebærder sig på et sygehus, såsom hvordan de tiltaler patienter og medarbejdere og møder på arbejde i rent arbejdstøj”, forklarer Peter Dan Kristiansen.

Lindpro er en proaktiv og løsningsorienteret samarbejdspartner

På et hospital med aktiviteter døgnet rundt der serviceopgaver på installationer og systemer, der bedst udføres, når de mest hektiske dagsaktiviteter på hospitalet er overstået. Derfor stiller Lindpro med en elektriker, der har fleksible arbejdstider, så vejle sygehus har mulighed for at planlægge opgaver efter normal fyraftenstid.

”Det er let at få udført opgaver af Lindpro efter kl. 16, fordi vi har en mand med andre arbejdstider. Det giver os mere fleksibilitet, når opgaverne skal planlægges eller pludselig opstår”, fortæller Peter Dan Kristiansen og fortsætter:

Vi har tilkaldevagt hos Lindpro, og de smider, hvad de har i hænderne og kommer os til undsætning eller hjælper over telefonen, hvis vi har et problem. Det kan være, at en server på vores kaldeanlæg går ned eller en komponent i en el-tavle skal udskiftes her og nu.

Rådgivning er vigtigt i et langvarigt samarbejde

Vi synes, det er en fordel, at Lindpro er en landsdækkende samarbejdspartner – især på kaldeanlæg. Her nyder vi godt af en solid rådgivning”, forklarer Peter Dan Kristiansen.

Flere af Lindpros folk har været tilknyttet hospitalet i både 5 og 10 år.

”Jeg drager nytte af Lindpros kompetencer og kendskab til vores installationer. De er selvkørende og byder ind med konkrete løsningsforslag, når jeg har en ide eller en udfordring, der skal løses. Vores faste serviceleder hos Lindpro ved lige, hvordan tingene skal laves, i hvilke materialer og efter hvilke prioriteringer og forskrifter. Der var for eksempel en aften, hvor vi skulle lave et forslag til installationen af en MR-skanner. Vi sad her og tilrettelagde hele løsningen sammen med Lindpros serviceleder. Det er noget, der skaber værdi for os. Lindpro fungerer som en understøttende leverandør, der kender forretningen”, slutter Peter Dan Kristiansen.

Om Vejle Sygehus

Vejle Sygehus renoverer deres bygninger i forbindelse med, at flere afdelinger bliver omrokeret. Og psykiatrien rykker ind i helt nye bygninger, som bliver opført bag sygehuset. Vejle Sygehus har et værdisæt, der sætter patienten først. De ønsker at gå forrest og gøre deres arbejde bedre i dag end i går. Kvalitet hele vejen rundt er en mærkesag for sygehuset, der præsterer høj behandlingskvalitet og høj patient- og medarbejdertilfredshed.

 
Se alle vores cases Se alle cases