Entrepriseelektriker

 
 

Akkordelektrikeren – får tingene til at ske