Teknisk facility
Teknisk facility

Teknisk facility management og bygningsdrift

 
 

Er teknisk facility management jeres kernekompetence?

Moderne bygningsdrift stiller stadigt stigende krav til teknisk viden og til styring af opgaver. For nogle virksomheder med større bygninger, faciliteter og enheder, kan det ofte give mening at outsource denne del til en samarbejdspartner med speciale inden for dette område. Outsourcing af teknisk facility management til Lindpro giver jer en større tryghed for stabil drift, sikkerhed og gennemsigtighed i omkostninger, hvilket gør at I kan fokusere endnu mere på jeres kerneforretning.

Lindpro overtager ansvaret for og samler trådene i den tekniske drift, og sikrer dermed større stabilitet, overblik og muligvis besparelser. Vi løser så mange af de faglige discipliner som muligt in-house og øvrige med betroede samarbejdspartnere. Derfor kan vi varetage al teknisk drift, vedligeholdelse, optimering og reparationer.

Ved at samle hele jeres bygningsdrift hos Lindpro, som samarbejdspartner, sikres I økonomisk optimering, færre bekymringer og et markant mindre tidsforbrug på indhentning af tilbud. I det daglige gøres administrationen væsentlig nemmere ved, at I kun har ét kontaktpunkt i relation til al bygningsdrift.

 

Vi varetager jeres bygningsdrift og tekniske facility management 24-7

Outsourcing af teknisk facility management til Lindpro sikrer jer et unikt og samlet overblik over alle jeres tekniske installationer. Vi sikrer hele værdikæden lige fra overvågning og driftsoptimering, over forebyggende såvel som akut vedligeholdelse, til udbygning og integration.

Lindpros folk kender bygninger og tekniske installationer til mindste detalje. De kunder, vi har arbejdet sammen med i en årrække, værdsætter vores store overblik, indsigt og proaktivitet, hvilket sparer dem for bekymringer og tid, og sikrer økonomisk optimering.

Vi varetager teknisk facility management og bygningsdrift hos mange forskellige kunder, fx kontorbygninger, industri og produktion, butikscentre, hoteller, offentlige bygninger og mange andre. Fælles for dem alle er, at de får store fordele i form af tryghed, sikkerhed, forudsigelighed, gennemsigtighed og høj faglighed gennem outsourcing i almindelighed, og til Lindpro i særdeleshed.

 

Det store overblik og den dybe tekniske indsigt

Varetagelse af teknisk facility management og bygningsdrift bliver hurtigt til en krævende disciplin, fx pga. den voksende kompleksitet i, logistik omkring og ikke mindst omfang af tekniske installationer. Hos Lindpro ser vi en tendens til, at flere og flere virksomheder outsourcer teknisk facility management og fokuserer mere på egen kerneforretning.

Lindpro sørger for den overordnede overvågning og koordinering, og sikrer en hurtig responstid og høj kvalitet gennem vores bagland af fagspecialister.

Elementerne i bygningsdrift og teknisk facility management kan fx være:

  • 24-7-365 bygningsovervågning/vagtordning
  • Styring og optimering – lys, varme, ventilation, køl, VVS, adgangskontrol (ADK) og automatisk brandalarmering (ABA)
  • Processtyring og –overvågning
  • Energirådgivning og –vejledning
  • Forebyggende vedligeholdelse
  • Akut vedligeholdelse
  • Bygningsdokumentation
  • Projektering og rådgivning ved ombygninger

 

Vores erfaring med alt inden for teknisk facility management kommer dig til gode

Vores specialister inden for teknisk facility management går i tæt dialog med jeres driftsansvarlige for at finde frem til den bedste samlede løsning til jeres specifikke behov. Vi fokuserer altid på at finde den bedste balance mellem driftsikkerhed, optimering og budgetrammer, så I kan fokusere på jeres kerneområde.

Vil du vide mere om, hvordan Lindpro kan imødekomme jeres behov og udfordringer med løsninger til teknisk facility management og bygningsdrift skal du endelig kontakte os på telefon 70 10 16 17 eller via kontaktformularen til højre. Vores medarbejdere står klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.