Om baggrunden for uddeling af prisen oplyser Albertslund Kommune på sin hjemmeside følgende:

«Samfundet har brug for virksomheder, der tager erhvervsskoleelever i praktik og giver dem en læreplads. Det baner nemlig vejen for uddannelse af en masse mennesker. Derfor vil Albertslund Kommune med en nystiftet pris som ”årets praktik- og læreplads” anerkende virksomheder, der gør noget særligt for at bane vej for eleverne på erhvervsuddannelserne. De tager et samfundsansvar, som er værd at fejre». (https://albertslund.dk/nyheder/2018/hvem-har-fortjent-prisen-som-aarets-praktik-laereplads/)

Sådan gør Lindpro en forskel
Med konstant mere end 100 lærlinge fordelt inden for fagene el, VVS og elektromekanik er Lindpro ikke alene med til at uddanne en stor del af fremtidens faglærte, firmaet lægger også stor vægt på at klæde lærlingene på med en bred faglighed, der rækker ud over deres konkrete fag. En faglært fra Lindpro skal nemlig ikke alene mestre sit fag, han/hun skal også være i stand til at samarbejde, vise handlekraft og selvstændigt udvikle ideer til løsninger. Det er vigtige egenskaber, som fremtidens arbejdsmarked har brug for.

Derfor har virksomheden i 2018 nedsat et lærlingeudvalg bestående af lærlingerepræsentanter, fællestillidsrepræsentanten og HR-direktøren, hvor formålet er at give ansvar og indflydelse til lærlingene og på den måde bringe lærlingene tættere på ledelsen. Det har gjort det endnu tydeligere, hvordan lærlinge beriger virksomheden og sikrer udvikling med deres nysgerrighed og nyerhvervede, teoretiske viden. Det er blandt andet dette tiltag, der har medført den ærefulde pris.