Den positive tendens fortsatte også i 2019, hvor ulykkesfrekvensen endte på 5. Dette tal skal ses i forhold til en frekvens på 23 tilbage i 2015, hvor arbejdsmiljøet for alvor kom på agendaen på alle niveauer i virksomheden – lige fra lærlingen til den administrerende direktør.

Vi passer på hinanden

”Vores mantra er, at alle medarbejdere skal kunne komme hjem fra arbejde i samme stand, som de møder om morgenen. Det skylder vi både dem og deres familier”, fortæller Lindpros arbejdsmiljøkoordinator Esben Mellergaard, der glæder sig over, at det konstante fokus bærer frugt.

Ifølge Esben Mellergaard er der ingen nem vej til at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Og i Lindpro hviles der heller ikke på laurbærrene, for visionen er 0 ulykker, så det målrettede fokus fastholdes.

”Det er en kombination af mange forskellige indsatser på området, der har gjort, at vi er lykkedes med at knække den kedelige kurve, som hele bygge- & anlægsbranchen desværre lider under. Blandt andet har vi arbejdsmiljø på agendaen på alle interne møder og vi følger struktureret op på samtlige arbejdsulykker. Det gør, at vi internt kan tage ved lære af hinanden og forebygge lignende ulykker”, forklarer Esben Mellergaard.

Mennesker, økonomi og verdensmål

I Lindpro er man ikke i tvivl om, at det er sund fornuft at prioritere arbejdsmiljøet så højt.

”Først og fremmest handler det selvfølgelig om at passe på vores medmennesker og kolleger. Ser vi på det med de økonomiske briller, så betyder færre ulykker også flere producerede arbejdstimer til gavn for vores kunder. Sidst men ikke mindst, så bidrager vi til at komme nærmere FN’s verdensmål for anstændige jobs og økonomisk vækst, når vi nedbringer antallet af arbejdsulykker”, slutter Esben Mellergaard.