Både teknologien og løsningerne er tilgængelige til relativt nemt at opgradere de eksisterende brand- og varslingsanlæg til moderne brandalarmeringsanlæg.

En netop offentliggjort rapport fra Danske Beredskaber sætter fokus på udfordringerne omkring ældre bygningers brandsikkerhed. Rapporten konkluderer, at over 700 overnatningssteder i Danmark opført inden 2007 er dårligt brandsikrede.

Reglerne på området overlader det til den enkelte kommune eller ejer at beslutte, hvorvidt en ældre bygning løbende skal opgraderes til tidssvarende brandsikring.

Muligt at opgradere ældre anlæg med nyeste detektorer

Ifølge teknik- og servicevirksomheden Lindpro findes både teknologien og løsningerne til relativt nemt at kunne opgradere de ældre brandalarmeringsanlæg. Det er f.eks. muligt at supplere de eksisterende lydgivere med intelligente detektorer, der sikrer en reel og tidlig detektering af en brand, uanset det miljø detektoren er installeret i. Detektorer kan f.eks. i dag skelne mellem os fra en pande eller en begyndende brand i sengetøjet, så man kan roligt installere detektorer i alle rum. Detektoren giver automatisk signal til beredskabsvæsenet, så der sikres en hurtig udrykning til stedet.

”Brandsikringen i bygninger af ældre dato er ofte baseret på termo-detektorer, som betyder, at detektoren reagerer ved stigende temperatur. Så hvis man forestiller sig, at en brand opstår i noget sengetøj, så starter denne brand med en røgudvikling for på et tidspunkt at gå over i egentlige flammer. Termodetektoren registrerer først branden, når flammerne har fået godt fat, hvorimod intelligent detektering for røg sikrer detektering allerede ved røgudviklingen – altså før flammerne står i lys lue. Derved øges muligheden for at redde eventuelle menneskeliv”, forklarer Allan Christensen, der er teknisk udviklingschef hos Lindpro.

En vigtig investering i sikkerhed

Beregninger viser, at investeringen i at brandsikre et hotelværelse med moderne teknologi cirka svarer til den indtægt, som 2 overnatninger indbringer. Så set i det perspektiv, er det en beskeden investering i forhold til at kunne tilbyde sine gæster en tryg overnatning med et højt brandsikkerhedsniveau.

Hos Lindpro oplever man, at mange kommuner er begyndt at brandsikre deres skoler udover, hvad reglerne på området foreskriver. Dels fordi det er vigtigt at skabe trygge rammer for elever, deres forældre og skolens medarbejdere, men også fordi de opnår en markant besparelse på forsikringspræmien, hvis de har installeret tidssvarende brandalarmeringsanlæg som f.eks. et ABA-anlæg.

Savner incitamenter til at højne brandsikkerhed

”Det er jo i yderste konsekvens et spørgsmål om at sætte menneskeliv på spil i forhold til utidssvarende brandsikring. Hos Lindpro savner vi, at der fra politisk side skabes incitamenter og om muligt skærpede lovkrav, der højner brandsikkerheden i ældre bygninger, hvor der færdes mange mennesker som f.eks. hoteller og plejehjem”, pointerer Allan Christensen.

Fakta om ABA-anlæg

Et ABA-anlæg har til formål at detektere en eventuel brandudvikling så tidligt som muligt og derved sikre en hurtig og effektiv indsats for at redde menneskeliv. Den hurtige udrykning sikres ved, at der fra ABA-anlægget etableres en direkte overførsel til det lokale beredskab.

Til detektering så tidligt som muligt i brandudviklingen er det altgørende, at hvert lokale i bygningen forsynes med den type af detektor, der intelligent og mest effektivt kan detektere de typer af brande, der kan opstå i det pågældende lokale. F.eks. er det i lokaler med køkkenfaciliteter vigtigt at kunne detektere den røgudvikling, der måtte føre til en brand og ikke den røg, der måtte komme fra ovn, gryder, potter og pander.