”I Lindpro har vi en mangeårig tradition for at uddanne lærlinge og har altid set det som en vigtig opgave at bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft både til os selv og til branchen generelt. Mere end 13 % af vores samlede arbejdsstyrke er faktisk lærlinge. Vi er derfor rigtig glade for den anerkendelse af vores store indsats, som nomineringen er udtryk for”, fortæller Lindpros HR-direktør, Rikke Præstmark.

Indsatsen er intensiveret

I en branche, hvor prognoserne spår om mangel på arbejdskraft i de kommende år, er det særdeles vigtigt at sikre attraktive lærepladser, så flere unge vælger erhvervsuddannelsesvejen. Derfor har Lindpro i år lanceret en ny strategi på lærlingeområdet, der skal gøre det endnu mere attraktivt at være lærling i Lindpro.

Som led i denne indsats er der blandt andet nedsat et lærlingeudvalg. Udvalget er både sat i verden for at drøfte løst og fast om det at være lærling i Lindpro og for at inddrage lærlingene direkte i udviklingen af Lindpro.

”Vi ønsker både at give vores lærlinge en ligeværdig stemme i virksomheden og knytte dem endnu tættere til os, fordi vi ved, at involvering skaber større motivation. Samtidig giver det vores lærlinge en bredere faglighed, der rækker udover deres respektive fagområde. De får blandt andet styrket deres kompetencer inden for samarbejde og kommunikation, ligesom det at være i stand til at reflektere og selvstændigt udtænke løsninger på komplicerede opgaver bliver hverdag for dem. Det er alt sammen med til at ruste de unge endnu bedre til fremtidens arbejdsmarked”, slutter Rikke Præstmark.

Om DI-prisen

Temaet for DI-prisen 2018 er praktikpladser og initiativer, der fører til uddannelse af flere faglærte. Prisen overrækkes den 18. september på DI’s topmøde. Udover Lindpro er Grundfos, Jensen Danmark, Jeros og NetIP nomineret til prisen.

Se mere om Lindpros nominering her:

Og om Lindpros lærlingeindsats her: